Koronapoikkeuksille luvassa jatkoa syksyyn asti

Hallitus on esittänyt työttömyysturvaan tehtyjen poikkeuslakien jatkoa syksyyn asti. Aiempi jatko oli kesään saakka. YTK:n näkökulmasta poikkeuslakien jatkaminen helpottaa etuudenhakijan asemaa ja sujuvoittaa toimeenpanoa.

Koronaepidemian vuoksi työttömyys ja lomautukset koskettavat yhä monia. Siksi on perusteltua jatkaa poikkeuslakeja syksyyn saakka. Toivomme, että kesän myötä työttömyys alkaisi hellittää. Tällä hetkellä poikkeuslait ovat päättymässä keskellä kesää, mikä olisi haastavaa myös päivärahahakemusten käsittelyn kannalta, koska se edellyttäisi järjestelmämuutoksia ja laajaa kouluttautumista erilaisin sijaisjärjestelyin.

Eduskunta ei ole vielä hyväksynyt lakimuutoksia. Laki poikkeuksista on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Korotettu suojaosa

Työttömyysturvan suojaosa on poikkeusaikana ollut korotettu 500 euroon kuukaudessa. Tällä hetkellä poikkeus on voimassa 30.6.2021 saakka.

Hallitus on esittänyt, että korotettua suojaosaa sovellettaisiin syksyyn saakka. Jos esitys hyväksytään eduskunnassa, voimme käyttää korotettua suojaosaa, kun hakujakso alkaa viimeistään 30.9.2021. Tämän jälkeen eli 1.10.2021 ja sen jälkeen alkavilla hakujaksoilla suojaosa palaisi 300 euroon.

Liikkuvuusavustus

Poikkeuslain mukaan voit saada liikkuvuusavustusta työttömänä aloitettuun kokoaikatyöhön yli kahden tunnin työmatkan perusteella silloin, kun työsuhde alkaa viimeistään 30.6.2021. Nyt ehdotetun mukaan tätä jatkettaisiin 30.9.2021 saakka.

Jos esitys hyväksytään, on liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytys kokoaikatyössä kolme tuntia, jos työsuhde alkaa 1.10.2021 tai sen jälkeen.

Ennakkomaksu

Voimme tietyissä tilanteissa maksaa ansiopäivärahaa ennen päätöksen antamista. Väliaikaisesti olemme voineet maksaa ennakkona enintään kuudelta kuukaudelta ansiopäivärahaa. Tätä mahdollisuutta on nyt esitetty jatkettavaksi 30.9.2021 saakka. Voisimme siis soveltaa pidempää ennakkomaksua, jos hakemuksen ensimmäinen päivä olisi ennen 1.10.2021

Erityinen sovittelujakso

Jos esitys hyväksytään, palaamme käyttämään erityistä sovittelujaksoa uudelleen vasta 1.10.2021 tai sen jälkeen alkavilla hakujaksoilla.