Henkilötietojen suoja

YTK hoitaa työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien korvauksen järjestämisen jäsenilleen. Tämän tehtävän hoitamiseksi YTK ylläpitää ja käsittelee henkilötietoja jäsenistä ja etuudensaajista. Henkilötietojen käsittelystä säädetään työttömyysturvalaissa.

Mitä tietoja YTK kerää?

YTK kerää henkilötietoja jäsenyyden hakijoilta, jäseniltä ja etuudenhakijoilta sekä työnantajilta, toimeksiantajilta tai muilta työn teettäjiltä, työllistymistä edistävien palveluiden tuottajilta, muilta viranomaisilta ja julkista tehtävää hoitavilta yhteisöiltä. Lisäksi tietoja kerätään sellaisista viranomaisrekistereistä, joihin YTK:lla on laillinen käyttöoikeus.

YTK kerää henkilötietoja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen. YTK pyrkii varmistamaan tietojen oikeellisuuden, täydellisyyden ja ajantasaisuuden. YTK käyttää tunnisteena henkilötunnusta. Etuuksia myönnettäessä voidaan käsitellä myös arkaluonteisia kuten esimerkiksi terveydentilaa koskevia tietoja.

Omat tiedot voi tarkistaa

YTK:n käyttämän henkilörekisterin rekisteriselosteen voi tilata YTK:n asiakaspalvelusta numerosta 02-760 7620 tai kotisivuillamme olevan palautelomakkeen kautta. Kaikilla rekisteröidyillä on oikeus henkilötietolain mukaisesti tarkistaa itseään koskevat tiedot ja pyytää mahdolliset virheet korjattaviksi.

Tietojen luovuttaminen muille

YTK:n rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi Finanssivalvonnalle, Eläketurvakeskukselle, Kansaneläkelaitokselle ja muille viranomaisille, joilla on lain mukaan oikeus saada kassalta tietoja. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä suoramarkkinointiin. YTK voi palvelutoiminnassaan käyttää alihankkijoita, joille esimerkiksi postitusta varten luovutetaan tietoja. Alihankkijoilta edellytetään vaitiolositoumuksen antamista.

Tiedot ovat YTK:ssa turvassa

YTK:n henkilökuntaa koskee vaitiolovelvollisuus lain nojalla. Lisäksi YTK:n työntekijät allekirjoittavat työsuhteen alkaessa vaitiolositoumuksen.

YTK:n sisäisessä tietoverkossa on korkeatasoinen tietoturva. Henkilötietojen siirtämiseen yleisessä tietoverkossa käytetään riittävän turvallista salaustekniikkaa.


Yleinen työttömyyskassa YTK:n tietosuojaseloste

YTK-Yhdistys ry:n tietosuojaseloste

Linkki kyselyyn